Norite pasinaudoti negrąžintina ES parama savo veiklos finansavimui? Kreipkitės į mus ir padėsime pritraukti geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį finansavimo šaltinį. Dirbame su įvairiausiais ES paramos ir kito finansavimo šaltiniais, kurių visų reikalavimai ne tik yra skirtingi, bet ir itin dažnai kinta. Kreipdamiesi į mus galite būti tikri, jog gausite aktualiausią informaciją

Verslo ir viešojo sektoriaus įmonėms ir organizacijoms padedame pritraukti ES paramą pačių įvairiausių sričių projektams. Daugiau sužinoti apie Jums aktualiausią ES paramos sritį galite pasirinkę atitinkamą nuorodą arba tiesiog kreipdamiesi į mus telefonu arba elektroniniu paštu.

ES paramos sritys:

ES parama verslui

ES parama inovacijoms

ES parama aplinkosaugai

ES parama verslui kaime

ES parama žemės ūkiui

ES parama žuvininkystei

ES parama socialinei veiklai

Finansavimo programos:

  • 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa
  • Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa
  • Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
  • Klimato kaitos specialioji programa
  • EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa
  • Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
  • 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa
  • INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programa
  • Erasmus+ programa

 

Kviečiame pasitarti visais ES paramos pritraukimo klausimais el. paštu info@proesna.lt