Naujos galimybės LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Eco-inovacijos LT+ PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.