Parama socialinei veiklai

Parama nevyriausybinėms organizacijoms

Atstovaujate nevyriausybinę organizaciją ar kitą viešąją įstaigą ir siekiate pritraukti finansavimą socialinei veiklai vystyti? Tikslus pasiekti Jums gali padėti ES ir kitų fondų parama pelno nesiekiančios veiklos finansavimui!

Paramą socialinei veiklai skirsto įvairios institucijos pagal skirtingas programas, todėl informacija itin sparčiai kinta. Dirbame su visomis paramą skirstančiomis institucijomis, todėl kreipdamiesi į mus galite būti tikri, jog gausite aktualiausią informaciją.

ES ir kitų fondų parama skiriama socialinei veiklai šiose srityse: 

Parama socialinės įtraukties skatinimui ir kovai su skurdu

 • paramos dydis - iki 1.500.000 Eur
 • paramos intensyvumas - 90%
 • finansuojamos išlaidos - įrangos ir kito turto įsigijimas, statybos darbai, darbo užmokestis, kelionės, prekių ir paslaugų įsigijimas

Parama vietos kultūros skatinimui ir istorinio paveldo išsaugojimui

 • paramos dydis - iki 1.500.000 Eur
 • paramos intensyvumas - 90%
 • finansuojamos išlaidos - įrangos ir kito turto įsigijimas, statybos darbai, darbo užmokestis, kelionės, prekių ir paslaugų įsigijimas

Parama tvariam gamtos ir kultūros paveldo naudojimui turizmui

 • paramos dydis - iki 50.000 Eur
 • paramos intensyvumas - 85%
 • finansuojamos išlaidos - įrangos ir kito turto įsigijimas, statybos darbai, darbo užmokestis, kelionės, prekių ir paslaugų įsigijimas

Parama tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimui

 • paramos dydis - iki 50.000 Eur
 • paramos intensyvumas - 85%
 • finansuojamos išlaidos - įrangos ir kito turto įsigijimas, statybos darbai, darbo užmokestis, kelionės, prekių ir paslaugų įsigijimas

Parama socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų gerinimui

 • paramos dydis - iki 50.000 Eur
 • paramos intensyvumas - 85%
 • finansuojamos išlaidos - įrangos ir kito turto įsigijimas, statybos darbai, darbo užmokestis, kelionės, prekių ir paslaugų įsigijimas

Parama ne pelno siekiantiems sporto renginiams

 • paramos dydis - iki 500.000 Eur
 • paramos intensyvumas - iki 80%
 • finansuojamos išlaidos - darbo užmokestis, kelionės, prekių ir paslaugų įsigijimas

Parama alkoholizmo ir savižudybių prevencijai

 • paramos dydis - iki 100.000 Eur
 • paramos intensyvumas - iki 95%
 • finansuojamos išlaidos - darbo užmokestis, kelionės, nuoma, prekių ir paslaugų įsigijimas