ES parama inovacijoms

ES parama MTEP, naujų produktų kūrimui

Esate pažangūs ir kuriate unikalius produktus ar planuojate tai daryti? Šiuo laikotarpiu inovacijų kūrimui skiriama itin daug ES paramos, tad išnaudokite ją savo verslo proveržiui!

Inovatyvių produktų kūrimui ir su tuo susijusių procesų finansavimui skirti šie ES paramos inovacijoms sprendimai

Parama moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai

 • paramos dydis - iki 1.200.000 Eur
 • paramos intensyvumas - iki 80%
 • finansuojamos išlaidos - darbo užmokestis, medžiagų, patentų ir MTEP paslaugų įsigijimas ir kt.

Parama MTEP ir inovacijų infrastruktūrai

 • paramos dydis - iki 3.000.000 Eur
 • paramos intensyvumas - iki 45%
 • finansuojamos išlaidos - įrangos įsigijimas, statybos darbai

Parama naujų produktų ir technologijų sertifikavimui

 • paramos dydis - iki 200.000 Eur
 • paramos intensyvumas - iki 70%
 • finansuojamos išlaidos - sertifikavimo ir bandymų paslaugų įsigijimas

Parama išradimų patentavimui ir dizaino registravimui

 • paramos dydis - iki 30.000 Eur
 • paramos intensyvumas - iki 75%
 • finansuojamos išlaidos - mokesčiai už patentavimą

Parama klasterių eksploatavimui

 • paramos dydis - iki 200.000 Eur
 • paramos intensyvumas - iki 50%
 • finansuojamos išlaidos - darbo užmokestis, paslaugų įsigijimas

Parama klasterių infrastruktūrai

 • paramos dydis - iki 2.500.000 Eur
 • paramos intensyvumas - iki 65%
 • finansuojamos išlaidos - įrangos įsigijimas, statybos darbai

 

Jūsų įmonei aktualūs ir kiti verslo plėtros bei produktyvumo didinimo sprendimai? Pasinaudokite ES paramos verslui teikiamomis galimybėmis.

Domina žalioji energetika ar kitų ekologiškų sprendimų diegimas įmonės veikloje? Dosni ES parama aplinkosaugai padės Jūsų verslui tapti draugiškesniu aplinkai.

Verslą vystote kaimo vietovėje, o gal tik planuojate jį ten pradėti? Galite pasinaudoti ir siūlomais ES paramos verslui kaime sprendimais.