Verslo planų rengimas

Jūsų kokybiškas verslo planas

Norėdami gauti lėšas verslui finansuoti, turite parengti verslo planą. Kiekviena institucija turi savus reikalavimus. Geram verslo planui parengti ypatingai svarbūs šie aspektai:

 • institucijos vertinimo kriterijų išmanymas
 • patirtis bendraujant su institucijų atsakingais asmenimis.

Siūlome parengti kokybišką, atitinkantį reikalavimus ir realiai įgyvendinamą verslo planą, kuris padėtų gauti paskolą iš kredito įstaigos arba padėtų pritraukti negrąžintiną ES paramą verslo finansavimui.

Rengdami verslo planą atliekame šias veiklas:

 • pirminis verslo idėjos įvertinimas
 • verslo idėjos susisteminimas ir išgryninimas
 • įmonės verslo procesų bei produktų/paslaugų pristatymas
 • rinkos analizė, įvertinant paklausą, vartotojų poreikius bei konkurentus
 • SSGG analizė
 • pajamų ir sąnaudų prognozė
 • įmonės finansinių ataskaitų prognozė
 • pagrindinių pelningumo ir atsiperkamumo rodiklių apskaičiavimas 

Kai verslo planą ruošiate patys, galime dalyvauti rengimo procese:

 • Konsultuodami verslo plano ruošimo klausimais
 • Vykdydami verslo plano rašymo kokybės kontrolę
 • Įvertindami verslo plano tinkamumą paskolai ar ES paramai gaut

Mūsų specialistų parengti verslo planai padėjo užtikrinti verslo finansavimą tiek verslo naujokams, tiek jau sėkmingai veikiančioms įmonėms.

 

Kviečiame pasitarti visais verslo planų rengimo ir kitais verslo finansavimo klausimais.

MB "Proesna"
Įmonės kodas: 304411190
PVM kodas: LT100010478918
El. p. [email protected]