ES paramos naujienos

Finansavimo naujienos – aktuali paramos priemonių informacija

"Eco-inovacijos LT+" – Naujas priemonės kvietimas numatomas 2018 IV ketvirtį

Eco-inovacijos LT+ PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

"Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai" - Naujas priemonės kvietimas planuojamas 2019 metais

Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

"Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" – Naujas priemonės kvietimas numatomas 2019 metais

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

"Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai" - Naujas kvietimas planuojamas 2019 metais

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai PRIEMONĖS TIKSLAS – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

"Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" – Naujas priemonės kvietimas šiuo metu nenumatomas

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui PRIEMONĖS TIKSLAS – palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas, ir ypač  kartų kaitos lengvinimas.

"Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" – Naujas priemonės kvietimas numatomas 2018.12.03

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas PRIEMONĖS TIKSLAS – modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės–techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimą ir naudojimą bioekonomikos tikslais.

"Smart FDI" - Priemonės paraiškos teikiamos iki 2020.11.30

Smart FDI PRIEMONĖS TIKSLAS – pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis.

"Parama smulkiesiems ūkiams" – Naujas priemonės kvietimas planuojamas 2019 metais

Parama smulkiesiems ūkiams PRIEMONĖS TIKSLAS – efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą.

"Inopatentas" - Priemonės kvietimas galioja iki 2020.11.30

Inopatentas PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas.

"Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse" - Paraiškos renkamos iki 2018.11.30

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse PRIEMONĖS TIKSLAS – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

MB "Proesna"
Įmonės kodas: 304411190
PVM kodas: LT100010478918
El. p. info@proesna.lt