Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2019 metais

Paraiškos pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ 2019 metais priimamos nuo 2019-06-03 iki 2019-07-31 d.

Kokia veikla remiama?

Pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Kas gali teikti paraišką?

Paramos pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ gali kreiptis ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris atitinka šiuos reikalavimus:

 • yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);
 • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos;
 • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

Kiek pinigų galima gauti?

Pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ 2019 metais galima gauti iki 40.000 Eurų paramą, kuri gali sudaryti iki 100 proc. visų verslo planui įgyvendinti reikalingų investicijų.

Ką dar svarbu žinoti?

Ką dar svarbu žinoti apie priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“:

 • pareiškėjo ūkis ir valda paramos turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo;
 • ūkio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas VED, turi būti ne mažesnis kaip 8.000 Eurų per metus ir ne didesnis kaip 70 000 Eurų per metus;
 • pareiškėjai negali būti pateikę paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti;
 • pareiškėjo valda negali būti perregistruota iš sutuoktinio;
 • pareiškėjas turi turėti pakankamai lėšų, jog turėtų iš ko finansuoti 50 proc. verslo plano išlaidų iki tol, kol sulauks antros paramos dalies išmokėjimo.

Kiek balų turi surinkti projektas?

Teikiant paraišką pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ yra ypatingai svarbu įsivertinti, kaip pareiškėjas atitinka atrankos kriterijus, kadangi paramos paraiškai nesurinkus privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Priemonės „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ atrankos kriterijai 2019 metais:

1. Balai suteikiami, kuomet pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas VED, įgyvendinus verslo planą siekia:

 • nuo 8 000 Eur iki 9 999 Eur – 0 balų;
 • nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur - 4 balai;
 • nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – 8 balai;
 • 1.3. nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – 12 balų;
 • nuo 25 001 Eur iki 30 000 Eur – 16 balų;
 • nuo 30 001 Eur ir daugiau – 20 balų;

2. Kuomet kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, balai suteikiami tuomet, kai:

a) pareiškėjas, kuria gyvulininkystės ūkį ir įsipareigoja, kad SG skaičius ūkyje sudarys:

 • iki 5,99 SG – 0 balų;
 • nuo 6,00 iki 8,99 SG - 4 balai;
 • nuo 9,00 iki 11,99 SG – 8 balai;
 • nuo 12,00 iki 14,99 SG – 12 balų;
 • nuo 15,00 iki 17,99 SG – 16 balų;
 • nuo 18,00 SG ir daugiau – 20 balų;

b) pareiškėjas kuria bitininkystės ūkį - 15 balų;

c) pareiškėjas, kuria daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį ir įsipareigoja, kad ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais –15 balų;

d) pareiškėjas kuria mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir įsipareigoja, kad pajamos iš gyvulininkystės veiklos bus ne mažesnės kaip:

 • nuo 30,00 proc. iki 39,99 proc. - 10 balų;
 • nuo 40,00 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų;

e) pareiškėjas kuria augalininkystės ūkį – 0 balų.

3. Pareiškėjas turi daugiau ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų - už 1 ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN suteikiama po 2 balus ir galima gauti iki 10 balų;

4. Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos narys – 5 balai;

5. Prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia paramos suma - už kiekvieną sumažintą procentą suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 20 balų;

6. Verslo planas įgyvendinamas vietovėje, kurioje esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ir čia kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, – 10 balų;

7. Pareiškėjas jau turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą – 15 balų.

Reikalinga pagalba?

Jei reikalinga pagalba įsivertinant Jūsų verslo plano atitikimą priemonės reikalavimams bei paraiškos renkamus atrankos balus, maloniai prašome kreiptis. Paslaugos kaina – 100 Eurų + PVM.