ES parama

ES finansavimas įvairių sričių projektams

Dizainas LT

Dizainas LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti įmones investuoti į gaminių/paslaugų dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Naujos galimybės LT

Naujos galimybės LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Procesas LT

Procesas LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais, diegtis inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas, siekiant sudaryti palankias sąlygas didinti įmonių darbo našumą.

E-verslas LT

E-verslas LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.

Expo sertifikatas LT

Expo sertifikatas LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

Eco-inovacijos LT

Eco-inovacijos LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegtis netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemas, atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius,  taikyti ekologinio projektavimo principus.

Auditas pramonei LT

Auditas pramonei LT PRIEMONĖS TIKSLAS – skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Regio Invest LT+

Regio Invest LT+ PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijas į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą ir taip sudaryti sąlygas augti įmonių darbo našumui, sparčiau vystytis Lietuvos regionams ir jiems ekonomiškai augti.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai (VUI)

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai PRIEMONĖS TIKSLAS – steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

DPT pramonei LT+

DPT pramonei LT+ PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas – DPT labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių gamybos procesuose.

MB "Proesna"
Įmonės kodas: 304411190
PVM kodas: LT100010478918
El. p. [email protected]