Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas PRIEMONĖS TIKSLAS – modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės–techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimą ir naudojimą bioekonomikos tikslais.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Parama teikiama šioms veikloms:

 1. Žemės ūkio produktų gamyba.

 2. Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų/išaugintų valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas ir tiekimas

 3. Biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų (pagaminta energija - tik valdos reikmėms).

PARAMOS DYDIS

Iki 50.000 Eur 

PARAMOS LĖŠOS

Iki 70 proc. (priklausomai nuo vykdomos veiklos, pareiškėjo bei vietovės, kurioje ūkininkaujama)

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 • Nauja žemės ūkio technika ir įranga.

 • Nauji technologiniai įrenginiai.

 • Nauja kompiuterinė ir programinė įranga.

 • Naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;

 • Gamybinių statinių (pastatų), įskaitant biosaugai užtikrinti reikalingus statinius (pastatus), statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.

 • Infrastruktūra valdoje: kelių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas; vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas; artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas; biodujų jėgainių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.

 • Daugiamečių vaiskrūmių, vaismedžių įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu).

 • Bendrosios išlaidos

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

 • Fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla nepertraukiamai ne trumpiau kaip 2 metus ir kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per praėjusius ataskaitinius metus ir ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo kasmet sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų.

 • Pareiškėjo ūkio ekonominis dydis - didesnis kaip 8 000 Eur.

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.