Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai (VUI)

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai PRIEMONĖS TIKSLAS – steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

  • reikalinga profesija atitinka remiamas profesijas;

  • reikalavimai atitinka darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

  • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

PARAMOS DYDIS

Iki 200.000 Eur (priklausomai nuo naujai kuriamų darbo vietų skaičiaus)

PARAMOS LĖŠOS

Iki 65 proc.

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu neaktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • įrengimai, įranga, techninės pagalbos priemonės (neįgaliesiems) ir kitos darbo priemonės, reikalingos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti

  • patalpų, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas ir pritaikymas, reikalingas darbo vietai įrengti. Subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio 

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, darbo vietas kuriančios patvirtintose teritorijose.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.