Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse PRIEMONĖS TIKSLAS – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti (yra nustatytas neremiamų veiklų sąrašas).

Remiama veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje.

Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., savivaldybės centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. gyventojų. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove

  • Ne mažiau kaip į 80 proc. projekto veiklai įgyvendinti kuriamų naujų darbo vietų turi būti įdarbinti kaimo gyventojai ir šios darbo vietos išlaikytos iki kontrolės laikotarpio pabaigos.

PARAMOS DYDIS

Iki 40.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 100 proc.

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas bei inžinerinių statinių nauja statyba (atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas).

  • Speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui.

  • Specializuota technika ir (arba) įranga.

  • Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos).

  • Bendrosios išlaidos (negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos).

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

  • Veiklą pradėjęs (veikęs pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą) ne anksčiau kaip prieš 6 mėn iki paraiškos pateikimo arba pradėsiantis fizinis asmuo;

  • Naujai įsteigtas privatus juridinis asmuo (įregistruotas ne anksčiau kaip 6 mėn iki paraiškos pateikimo dienos);

  • Pareiškėjas turi atitinkti labai mažos įmonės reikalavimus, būti įsikūręs bei registruotas kaimo vietovėje;

  • Fizinis asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.