Parama smulkiesiems ūkiams

Parama smulkiesiems ūkiams PRIEMONĖS TIKSLAS – efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Žemės ūkio produktų gamyba;

Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai.

 • remiami specializuoti (pajamos iš vieno sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc.) ir mišrieji ūkiai.

PARAMOS DYDIS

Iki 15.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 100 proc.

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 • nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;

 • nauji technologiniai įrenginiai;

 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga;

 • naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;

 • ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;

 • pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas;

 • infrastruktūra ūkininko valdoje;

 • naujos statybinės medžiagos;

 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos;

 • bendrosios išlaidos - atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, viešinimo išlaidos. 

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris:

 • ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius;

 • kurio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur:

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.