Regio Invest LT+

Regio Invest LT+ PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijas į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą ir taip sudaryti sąlygas augti įmonių darbo našumui, sparčiau vystytis Lietuvos regionams ir jiems ekonomiškai augti.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti.

  • Moderniosios technologijos – diegiama įranga ir (arba) technologija, kurios yra naujos įmonės mastu, o įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo paskelbimo metų (ne anksčiau nei 2013 m.)

Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų  ir rajonų savivaldybes.

PARAMOS DYDIS

Iki 1.500.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 45 proc. - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 35 proc. - vidutinės įmonės

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • Naujo pastato statybos arba esamo pastato rekonstravimo, kapitalinio remonto, vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos (finansuojama tik tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo nuosavybė);

  • Baldų, kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimas (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas);

  • Darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis moderniosiomis technologijomis, darbo užmokestis;

  • Darbuotojų mokymas dirbti su naujai įdiegtomis moderniosiomis technologijomis (gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų);

  • Projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių nuomos išlaidos, susijusios su darbuotojų, dirbsiančių su moderniosiomis technologijomis, vežimu į darbą ir iš darbo.

  • Kai kuriami nauji gamybos pajėgumai, išlaidos statybai turi sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. visų tinkamų išlaidų.

    SVARBU! Jei projekte numatytas tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos į materialų turtą ir darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, tai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma negali viršyti materialaus turto arba darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų sumos, atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.