Naujos galimybės LT

Naujos galimybės LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Pavienis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Tarptautinė paroda – tam tikrą laiką trunkantis ir periodiškai pasikartojantis renginys, kuriame dalyvaujančių įmonių iš užsienio skaičius sudaro ne mažiau kaip 10 proc. visų parodos dalyvių ir kurio metu paslaugų teikėjai arba prekių gamintojai tam specialiai skirtose patalpose pristato savo teikiamas paslaugas ir (ar) gaminamus produktus, rengia prezentacijas ir (ar) muges.

PARAMOS DYDIS

Nuo 5.000 iki 45.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 50 proc.

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • Stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje tarptautinėje parodoje, tarptautinės parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta tarptautinė paroda, išlaidos;

  • Projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio (organizuojant dalyvavimą parodoje) išlaidos.

Įgyvendinant projekto veiklas patirtos dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidos apmokamos taikant dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotuosius įkainius. Maksimalus fiksuotasis dalyvavimo tarptautinėse parodose įkainio dydis yra nuo 10 647 iki 11 718 EUR be PVM (priklausomai nuo šalies, kurioje vyksta tarptautinė paroda).

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

  • Labai maža, maža ir vidutinė įmonė – veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145.000 EUR.

  • MVĮ bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos produkcijos (suteiktų paslaugų) pardavimas.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.