LAAIF programa

LAAIF programa Programos lėšomis finansuojami aplinkos apsaugos investiciniai projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos apsaugos efektas.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Aplinkos oro apsauga:

  • Oro teršalų valymo įrenginių diegimas ir/ar kvapų mažinimas.

Prevenciniai projektai:

  • Vandenų taršą mažinančių gamybos technologijų diegimas;

  • Įrangos, mažinančios gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekų susidarymą, įdiegimas;

  • Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį mažinančių gamybos technologijų diegimas.

PARAMOS DYDIS

Iki 200.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 80 proc.

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Įrenginių, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, įsigijimas. 

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

LR veikiantys juridiniai asmenys arba LR įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus LR teritorijoje.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.