Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui PRIEMONĖS TIKSLAS – palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas, ir ypač kartų kaitos lengvinimas.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Žemės ūkio produktų gamyba;

Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai.

  • remiami specializuoti (pajamos iš vieno sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc.) ir mišrieji ūkiai.

PARAMOS DYDIS

Iki 40.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 100 proc.

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas galioja ir paraiškos yra priimamos iki 2019 m. liepos 31 d.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Visos verslo plane suplanuotos išlaidos (investicijos), kurios yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei tiesiogiai susijusios su remiama veikla. 

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris:

  • yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus;

  • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (jei neatitinka, per 36 mėn. turi įgyti):

- turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą;

- turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą;

-yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą.

  • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas (pareiškėjas pirmą kartą kaip ūkio valdytojas negali būti pateikęs paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti).

 

Domina kokios yra Jūsų galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Plačiau apie priemonės "Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" 2019 metų kvietimą skaitykite čia: Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2019 metais.