Inopatentas

Inopatentas PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

  1. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu.

  2. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

PARAMOS DYDIS

Iki 30.000 Eur 

PARAMOS LĖŠOS

Iki 75 proc. 

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Iki 2020 lapkričio 30 d. (tęstinis kvietimas)

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • Mokesčiai už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą tarptautiniu mastu, patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu tarptautiniu mastu susijusios paslaugos (pagal fiksuotus įkainius). 

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

  • Juridiniai asmenys.

  • Partneriais gali būti juridiniai asmenys.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.