Expo sertifikatas LT

Expo sertifikatas LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

Produkcijos sertifikavimas – sertifikavimo įstaigos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme, arba analogiškos užsienio sertifikavimo įstaigos atliekama procedūra, įrodanti, kad produkcija atitinka standarto arba kito norminio dokumento reikalavimus, ir privaloma ketinant produkciją eksportuoti.

  • Sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija.

Produktas (produkcija) – pareiškėjo gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos (neapima ateityje planuojamų gaminti gaminių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra pasiekęs paskutinį pasiruošimo gaminti gaminius ir (arba) teikti paslaugas etapą (parengti produktų, paslaugų projektiniai dokumentai (eskizai, brėžiniai, planai ir panašiai), pagamintas prototipas, beta versija ar bandomasis pavyzdys, gauti leidimai, licencijos ar veiklos atestatas, jei tai būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ar kita) ir per 6 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos pradės gaminti ir (arba) teikti paslaugas).

PARAMOS DYDIS

Nuo 1.500 iki 144.810 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 50 proc.

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos; sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos; eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.