Eco-inovacijos LT+

Eco-inovacijos LT+ PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Projektu turi būti diegiamos technologinės ekoinovacijos, skirtos:

1) Technologinių procesų diegimui:

  • Proceso modernizavimas (optimizavimas), siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius;

  • Įrangos pakeitimas (esamos gamybos įrangos modifikavimas, kurį atlikus bus pagerintas proceso efektyvumas bei sumažinta tarša);

  • Technologijos pakeitimai (technologijų, apdorojimo procesų pakeitimas, kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtinių resursų sąnaudos);

Ir (arba)

2) Produktų gamybai, susijusiai su:

  • Žaliavų pakeitimu (esamų žaliavų pakeitimu mažiau kenksmingomis arba naudojimu tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis procesui yra ilgesnis, t.y. suvartojama mažiau medžiagų);

  • Gaminio pakeitimu (gaminio savybių modifikavimu siekiant sumažinti gaminio poveikį aplinkai);

  • Atliekų antriniu panaudojimu (gamybinių atliekų panaudojimu gamybiniuose procesuose arba kitiems naudingiems tikslams);

  • Produktų gamyba iš atliekų (naujojo produkto gamyba iš atliekų).

PARAMOS DYDIS

Nuo 50.000 iki 900.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 45 proc. - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 35 proc. - vidutinės įmonės

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

1) Įranga, įrenginiai ir kitas turtas. Projekto veikloms vykdyti reikalingų technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos.

2) Darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija sukurtų darbo vietų, apskaičiuotų per dvejus metus.

SVARBU! Jei projekte numatytas tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos į materialų turtą ir darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, tai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma negali viršyti materialaus turto arba darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų sumos, atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė. 

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) – veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus ir kurių vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos (jei vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145.000 eurų.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.