Eco-inovacijos LT

Eco-inovacijos LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegtis netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemas, atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius,  taikyti ekologinio projektavimo principus.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Netechnologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas:

  1. aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų1 pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių pagalba būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas.

  2. Ekologiškas projektavimas – gaminio savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas, kai yra tenkinama viena iš šių savybių: gaminiui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis; gaminys sunaudoja mažiau energijos; gaminiui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų; gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui. Kuriant naują gaminį, jis turi būti suprojektuotas iš panaudotų gaminių.

1Pavyzdžiui: ISO 14000, EMAS.

PARAMOS DYDIS

Veiklai Nr. 1 - iki 11.000 Eur

Veiklai Nr. 2 - iki 30.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 50 proc.

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • Išorinių konsultacinių paslaugų, tame tarpe konsultacinių paslaugų įmonių aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimo bei gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų atlikimo klausimais, taip pat ekologinio projektavimo klausimais, įsigijimas.

  • Standartinės programinės rinkoje esančios įrangos, tiesiogiai susijusios su aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų diegimu, įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. 1 veiklos išlaidų).

NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • Sertifikato pratęsimo ar atnaujinimo (persertifikavimo) išlaidos.

  • Nuolatinės ar periodinės Išorinės konsultacinės paslaugos, taip pat susijusios su įprastomis įmonės veiklos išlaidomis, tokiomis, kaip tos, kurios skirtos einamosioms konsultavimosi mokesčių klausimais paslaugoms, įprastoms teisinėms paslaugoms ar reklamai.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) – veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus ir kurių vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos (jei vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145.000 eurų.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.