E-verslas LT

E-verslas LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Elektroninio verslo sprendimų, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, diegimas MVĮ.

PARAMOS DYDIS

Nuo 3.000 iki 35.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 60 proc. - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 50 proc. - vidutinės įmonės

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • Kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos, neviršijančios 1.300 eurų vienam kompiuteriui su papildoma įranga (monitoriumi, pele ir klaviatūra);

  • Programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos;

  • Patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos;

  • Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos.

NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • Bazinėms gamybos ar paslaugų operacijoms atlikti skirtos technologijos diegimas, pavyzdžiui, namų projektavimo programos, skirtos namams projektuoti, tekstų vertimo programos, naudojamos vertimų paslaugas teikiančiose įmonėse, kompiuterinių žaidimų programos, ligoms diagnozuoti skirtos programos, lekalų (iškarpų) programos siuvimo įmonėse ir panašiai.

  • Standartinės biuro įrangos (pvz., fakso aparatų, telefonų, projektorių, kopijavimo aparatų, spausdintuvų ir pan.) išlaidos.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

  • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės – veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jei vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145.000 eurų.

  • MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai.

  • Negalimi pareiškėjai – teikiantys elektroninio verslo sprendimų kūrimo ir (ar) diegimo paslaugas.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.