DPT pramonei LT+

DPT pramonei LT+ PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas – DPT labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių gamybos procesuose.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Didelio poveikio technologijų (toliau – DPT) diegimas Lietuvos tradicinės pramonės šakose. Projektu turi būti diegiama bent viena DPT:

  • Mikro – ir nanoelektronika – technologija, apimanti miniatiūrinių (mikro-nanometro ar mažesnio dydžio) elektroninių sistemų ar jų komponentų ir (ar) mikro-nanometro dydžio puslaidininkių prietaisų ar darinių gamybą ir galimą integravimą esamose sistemose;

  • Pramoninės biotechnologijos – pramoninei produktų gamybai skirta technologija, kurioje naudojami mikroorganizmai (pvz., pelėsiai, mielės, bakterijos), fermentai ar polifermentiniai kompleksai;

  • Fotonika – technologija, paremta šviesos generavimu, aptikimu, valdymu;

  • Nanotechnologijos – technologija, paremta nanodalelėmis (medžiagomis ir (ar) objektais ne didesniais nei apytiksliai 100 nm);

  • Pažangiosios medžiagos - tai medžiagos, pasižyminčios naujomis inovatyviomis savybėmis ir nauja vidaus struktūra (pvz., pažangūs metalai, pažangūs sintetiniai polimerai, pažangi keramika, biopolimerai). Pažangios medžiagos produkto pramoninėje gamyboje pakeičia ir papildo tradicines medžiagas ir suteikia produktui iš esmės naujas inovatyvias savybes arba jas ženkliai pagerina ir padidina pridėtinę vertę;

  • Pažangiosios gamybos sistemos – tai kompleksinė gamybos sistema, apimanti robotika ir kitomis penkiomis DPT (viena, keliomis ar visomis) paremtų produktų gamybą, taikant naujoviškus metodus ir (ar) išrastus naujus procesus produkto vertės gamybos grandinėje, supaprastinant projektavimo, gamybos, bandymo, apdorojimo, pakavimo, saugojimo, paskirstymo ir perdirbimo procesus, siekiant pagerinti produkto kokybę, sumažinti gamybos išlaidas ar medžiagų kiekį, padidinti gamybos greitį (dėl technologijos, o ne dėl didesnių įrangos pajėgumų), taip pat įtraukiant aplinkosaugos, taupesnio energijos naudojimo, produktų saugos aspektus.

Remiamos tik tradicinės pramonės šakos – ekonominė veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskirtina C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“, išskyrus 33 klasę „Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas“.

PARAMOS DYDIS

Nuo 50.000 iki 2.900.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 45 proc. - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 35 proc. - vidutinės įmonės

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

1) DPT (įranga ir įrenginiai) reikalingos tiesioginėms projekto veikloms vykdyti.

2) Darbuotojų, dirbsiančių su DPT, darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su investicija susijusių sukurtų ir užimtų darbo vietų, apskaičiuotos projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

SVARBU! Jei projekte numatytas tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos į materialų turtą ir darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, tai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma negali viršyti materialaus turto arba darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų sumos, atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės – veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus ir kurių vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos (jei vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145.000 eurų.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.