Dizainas LT

Dizainas LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti įmones investuoti į gaminių/paslaugų dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, pritaikant originalius gaminių/paslaugų dizaino sprendimus.

Turi būti diegiami originalūs gaminių/paslaugų dizaino sprendimai, skirti serijinei arba masinei gamybai ir (arba) masiniam paslaugų teikimui.

Originalus sprendimas – žmogaus asmeninės kūrybinės veiklos rezultatas ir suteikiantis gaminamam gaminiui ir (arba) teikiamai paslaugai naujas charakteristikas, pvz., formos, išvaizdos, technines, funkcines, eksploatacines ir kt.

PARAMOS DYDIS

Iki 10.000 Eur projektui (vienas pareiškėjas gali teikti iki 3 projektų)

PARAMOS LĖŠOS

Iki 75 proc. - labai mažos įmonės

Iki 60 proc. - mažos įmonės

Iki 50 proc. - vidutinės įmonės

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sukūrimas ir diegimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą.

  • Projekto vykdytojo darbuotojo, kurio pagrindinė funkcija yra dizaino kūrimas, darbo užmokestis, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino kūrimo ir diegimo veiklą.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės – veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės metinės pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.