Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Atsinaujinantys energijos ištekliai – tokie atsinaujinantys neiškastiniai energijos ištekliai: vėjas, saulė, aeroterminiai, geoterminiai ir hidroterminiai ir vandenynų energijos ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė, sąvartynų dujos, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos.

Paramos gali kreiptis įmonės, vykdančios pramonės ekonominę veiklą, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B 06 „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B 08.92 „Durpių gavyba“ ir B 09.1 „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“).

PARAMOS DYDIS

Nuo 15.000 iki 500.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 80 proc. - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 70 proc. - vidutinės įmonės

Iki 60 proc. - didelės įmonės

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti. 

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės – veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 eurų.

Įmonė turi būti atlikusi energijos vartojimo auditą.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis